sonderør


sond2


Målingerne i røggaskanaler kan udføres med sonderør i henhold til Miljøstyrelsens Orientering nr. 21 fra 1993: ”Måling af støj fra skorstene”.

De meteorologiske forhold er på grund af målemetoden uden betydning for de udførte målinger.

Målingerne udføres med et sonderør (kort eller langt) med 1” næsekonus Brüel & Kjær UA0387.

Målemi­krofonen placeres udenfor røggaskanalen i et ”uendeligt” langt lukket rør (30 m i praksis), altså uden luftbevægelser omkring mikrofonen.

sonde2

En 4” målestudse på røggaskanalerne for støvemissionsmålinger skal være tilgængelig.