ultralydmåling


win2

Målinger og beregninger af lavfrekvent støj og infralyd fra kraftværker, vindmøller, virksomheder,  skibe m.m.

Lavfrekvent støj og infralyd er et specialområde inden for akustik og støj, de vejledede grænseværdierne for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer kan finde på miljøministeriets hjemmeside her.

Kontakt os og hør hvordan vi kan løse problemmet.