udstyr


bk1

dk-akustik og tidligere støjafdelingen hos dk-TEKNIK og FORCE, hvorfra vi har vores oprindelse, har næsten alle generationer af Brüel & Kjær lydintensitetsmåleudstyr med tilhørende prober: Brüel & Kjær 3360, 1½-kanal parallel intensitetsanalysator (1/3-oktavfrekvensbånd) med probe B&K 3519 og mikrofonparrene B&K 4135 (1/4”) samt B&K 4177 (1/2”). Udstyret har primært været brugt i kraftværk øjemed. For praktisk brug var det nødvendigt at styre analysatoren fra en PC for at styre midlingerne over målefladerne.
Som måletekniker fik man sved på panden for inden hver måleserie at have styr på PI-indexet, for at sikre målekvaliteten, hvorfor udstyret kun blev anvendt ved særlige og store opgaver. Udstyret blev afløst af 2 kanal analysatoren Brüel & Kjær 2133 med probesættet B&K 3545 med fjernbetjening B&K ZH 0354 og mikrofonparret B&K 4181. Dette udstyr er noget lettere at have med at gøre, især når der tilsluttes en PC. Udstyret har dog fortsat kun været anvendt ved særlige og store opgaver som forsøg med aktiv støjdæmpning i en virkelig skorsten på Studstrupværket.

kal

Intensitetskalibreringssættet Brüel & Kjær 3541 med pistonphonen B&K 4228 var næsten uundværlig for målingernes gennemførelse. Et meget mindre og bærbart udstyr var Brüel & Kjær 4433 seriel intensitetsanalysator (1/1-oktavfrekvensbånd) med proben B&K 3520 og mikrofonparret B&K 4183. Forventningerne til dette udstyr var store, men det var ubrugeligt udenfor laboratorier, da der ude i det virkelige ikke er tid til anvendelsen af serielle filtre selvom der ikke er så mange når der er tale om 1/1-oktavfilre.
Så konstante er støjniveauerne ikke og især ikke baggrundsstøjen. Baggrundssstøjens indvirkning på det totale måleresultat skal jo netop være konstant for overhovedet at kunne anvende denne måleteknik. Mere herom senere. Selvom støjkilderne var tilstrækkeligt konstante kunne udstyrets indstillinger ikke aflæses, da man blev blændet at det kraftige lys fra lysdioderne så teksten på de enkelte knapper ikke kunne aflæses. Dette forhold var helt håbløst i mørke omgivelser, men sikkert acceptabelt i veloplyste laboratorier.
Først med fremkomsten af lydtryksmåleren Brüel & Kjær 2260 med lydintensitetsproben B&K 3595 og mikrofonparret B&K 4197 var det nu muligt ved selv mindre opgave at tage intensitetsmåleudstyret i anvendelse uden at omkostningerne fordyrede sagen. I dag er lydintensitetsmålinger for dk-akustik en dagligdags aktivitet som vi ikke bruger mere forberedelsestid på end enhver anden støjmåling, udstyret ligger simpelthen klar i en kuffert for anvendelse.

kab2

dk-akustik én af meget få uden for akustiske læreanstalter og lign. der råder over lydintensitetsmåleudstyr og bruger det. Set med vore øjne muliggør teknikken at der kan foretages lydeffektbestemmelser på delkilder under virkelige og vanskelige forhold og måleteknikken er ikke mere besværlig end en almindelig lydtryksmåling. Eneste ulempe er at udstyret er lidt sart (sonden ser ud til at være lavet for laboratoriebrug) og det er rasende kostbart, når det går i stykker.
De tidligere indkøbte målesonder kan ikke anvendes på det nyeste udstyr og opdateringen af mikrofonteknikken medfører, at de gamle mikrofonpar ikke længere kan anvendes til intensitetsmålinger. dk-akustik har altid udelukkende anvendt måleudstyr fra Brüel & Kjær især grundet den service vi har fået, men her bør nævnes at der også er andre producenter af lydintensitetsmåleudstyr som GRAS, der foruden sondesystemer svarer til det af dk-akustik anvender også kan leverer intensitetsudstyr for 3-dimentional måling, altså med 6 mikrofoner.