Peter Just


pju

Peter Just (født i 1947) er uddannet akademiingeniør (maskinretning)

Siden 1984 har det primære arbejdsområde været måling og beregning af ekstern støj fra virksomheder og vindmøller. Støj­målinger og beregninger har ofte resulteret i projektering af nødvendige støj­dæmpende foranstaltninger. Ved projektering af støjdæmpning at udarbejde støj­krav til leve­ran­dører og siden kontrollere opfyldelse af de stillede krav.
Gennemførelse af vibrationsmålinger bl.a. på kraftværker. Udførelse af arbejdsmiljømålinger af støj med støjdosimetre.
Målinger af støj, lydintensitet og vibrationer herunder også lavfrekvent støj og infralyd, samt projektering af dæmpninger af støj og vibrationer. Hertil kommer beregning af ekstern støjudbredelse fra virksomheder, kraftværker og kraftvarme­anlæg.

Sprog:
Dansk, Tysk

Professionel karriere:
1984- 2004: dk-TEKNIK, ingeniør i afdeling for støj og vibrationer
2004 – 2005: FORCE Technology, projektleder i afdeling for støj og vibrationer,
2005 –  2015: dk-akustik aps, medejer