links


Brüel & Kjær – den bedste måleudstyr
Ref Lab – miljøstyrelsens reference laboratorium for støjmålinger
DANAK – kvalitetssikrings og akkrediterings organ
FORCE Technology – tidlige kollegaer og nuværende samarbejdes partnære
DMI – vejret er meget vigtigt, for de gode støjmålinger
Arbejdstilsynet / støj – vejledning om støj m.m.
Miljøstyrelsen / støj – lov, støjgrænser, støjkortlægning m.m.
Acoustics – generelt info om akustik (in english)
Our Office – kontorfællesskab