Dimitar Ianev


dii3

Dimitar Ianev (født i 1969) er uddannet som civilingeniør i akustik fra Aalborg Universitet og civilingeniør i måleteknik fra Technical University of Sofia i Bulgarien.

Siden 2002 har det primære arbejdsområde været måling og beregning af ekstern støj fra virksomheder, arbejdspladsstøj (virksomheder og skibe) og lavfrekvensstøjmålinger. Støjmålinger og -beregninger har ofte resulteret i projektering af nødvendige støjdæmpende foranstaltninger, udarbejdelse af ISOdB kurver, støjkrav til leverandører samt yderlige kontrol.
Dimitar har bred kontaktflade til mange virksomheder og personer på forskellige organisatoriske niveauer.

Dimitar har deltaget i adskillige konferencer og speciale kurser, bl.a. Emnedage om ekstern støj (Referancelaboratoriet for Akustik), Sammenlignende støjmålinger (Referancelaboratoriet for Akustik), Joint Baltic-Nordic Acoustical Meeting (Göteborg), International acoustics conference (Paris) m.m.

Sprog:
Bulgarsk, Dansk, Engelsk, Russisk

Professionel karriere:
2001 – 2004: dk-TEKNIK, ingeniør i afdeling for støj og vibrationer
2004 – 2005: FORCE Technology, projektleder i afdeling for støj og vibrationer,
2005 –  dk-akustik aps, medejer

Kontakt:
mob: +45 / 24 94 83 35
e-mail: dii@dk-akustik.dk