filtre


fil1I forbindelse med målinger og beregninger af støj og vibrationer i det eksterne miljø anvendes en række filtre, som er en del af måleudstyret.

Her omtales kun filtre der benyttes i forbindelse med 1/3-oktavbåndsanalyser. Flere af filterkarakteristikkerne (dæmpningsværdier i dB) findes også for FFT-analyser.