akustik


aku1

Akustiken er en gren af fysikken og en kompliceret videnskab, der grundlæggende handler om læren om lyd og hvordan den ‘flytter’ sig.

Lyden kan beskrives som trykvariation (i luft, vand m.m.), som øret kan opfatte. Instrumenterne som måler denne variation kan være fra noget som alle kender (barometer) til de nye moderne “state-of-the-art” integrerede lydtryksmålere med FFT analyse, f.eks. Brüel & Kjær 2250 og 2270. Antallet af trykvariationerne pr. sekund kaldes frekvens og måles i Hertz (Hz). Det normale høreområde for et raskt (og ungt!) menneske spænder sig mellem 20 Hz og 20.000Hz (20kHz).

En anden interessant information om lyden er dens hastighed i luftet, som let kan huskes ved, at lyden “tager” 1 km på 3 sek., dvs. lydhastigheden (i luft ved 20C) er ca. 334 m/s.

Lyd, som kun har en frekvens, kaldes en ren tone, som i praksis dog er meget sjælden.

aku4

Lyden er en så naturlig del af vores hverdag, at vi sjældent opfatter alle dens funktioner og aspekter. Lyden kan være den behagelige oplevelse af sang, musik eller kommunikation men også kan være advarsler eller ren gene. Disse uønskede lyde kaldes støj, som slet ikke skal være højt for at genere, f.eks. småirriterende men stadig uskyldig lyd af knirkende gulve,  dør eller cykel. Støjen bestå af en blanding af rene toner (frekvenser) i et meget stort frekvensområde – bredbåndsstøj. Hvis denne støj har frekvenser jævnt fordelt over det hørbare område (20 Hz – 20 kHz), kaldes det hvid støj. Et eksempel på hvid støj (white noise) er brusende vand.

I det værste tilfælde kan lyden/støjen være direkte skadelig og ødelæggende. Lyd med bestemt kraft og frekvens kan knuse vinduer og ødelægge den fine menneskelige høremekanisme dvs. øret.

Mennesker, som er blevet udsat for støj i lange perioder, kan udvikle mange alvorlige sygdomme som bl.a. hjertesygdom og højt blodtryk, stress, søvnløshed m.m. Derfor er det vigtigt, at lyd og støj bemærkes og kontrolleres.