lydintensitet


Hvordan lydintensitetsmålinger udføres for bestemmelse af lydeffekt er angivet i DS/EN ISO 9614: ”Akustik – Bestemmelse af lydeffekt fra støjkilder ved måling af lydintensitet” Part 1 fra 1995: ”Måling i diskrete punkter”.Part 2 fra 1997: ”Scanning-metode”.Part 3 fra 2003: ”Præcisionsmålinger ved scanningmetode”.
bk intensityDet skal bemærkes, at brugen af lydintensitet til brug for bestemmelse af lydeffekt ikke er omtalt som en speciel metode i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1993: ” Beregning af ekstern støj fra virksomheder”, men at der i afsnit 6.1.1 ”Måleudstyr” er nævnt: ”Det må forventes, at inensitesanalysator med probe og printer kan blive et nyttigt hjælpemiddel.” Da vejledningen blev dateret i 1993 var intensitesmåleteknikken ikke udviklet tilstrækkeligt for normalt brug, hvad dk-akustik også har måttet konstatere jf. vores indkøb af mange generationer måleprober, men forfatterne af vejledningen har dog set mulighederne i brugen af intensitetsmålebk int2udstyret.
dk-akustik anvender intensitetsmålinger sammen med mere traditionelle lydtryksmålinger når metoden er relevant og bedst i de udførte DANAK-akkrediterede målinger og rapporter under vort registreringsnr. 91