links


Brüel & Kjær – den bedste måleudstyr
Ref Lab – Miljøstyrelsens reference laboratorium for støjmålinger
DANAK – Kvalitetssikrings organ
FORCE Technology – tidlige kollegaer og nuværende samarbejdes partnære
DMI – vejret er meget vigtigt, for de gode støjmålinger
AAU/acoustics – akustik laboratoriet på Aalborg universitet
Arbejdstilsynet/støj – vejledning om støj
Miljøstyrelsen/støj – lov, støjgrænser, støjkortlægning osv.